ტიპიშიგთავსიზომარაოდენობა
ტორტიშოკოლადი ალუბლი71
ტორტიდოლჩე1/21
ტორტიშოკოლადი კარამელი ნიგოზი71
ტორტიშოკოლადი კარამელი ნიგოზი101
ტორტიშოკოლადი71
ტორტიჟოლო ალუბალი მოცვი1/21
ტორტიმარწყვი მოცვი ჟოლოდაბალი 10 (ახალი)0
ტორტიდოლჩე101
ტორტიმარწყვი70
ტორტიმარწყვი მოცვი ჟოლო71
ტორტიმარწყვი მოცვი71
ტორტიმარწყვი მოცვი ჟოლო100