ტიპიშიგთავსიზომარაოდენობა
ტორტიშოკოლადი ალუბლი70
ტორტიჟოლო ალუბალი მოცვი71
ტორტიდოლჩე101
ტორტიმარწყვი ჟოლო71
ტორტიმარწყვი მოცვი ჟოლო70
ტორტიმარწყვი მოცვი ჟოლო71
ტორტიშოკოლადი კარამელი ნიგოზი70
ტორტიყავა, კრამელი, ნიგოზი71
ტორტიჟოლო ალუბალი მოცვი70
ტორტიშოკოლადი კარამელი ნიგოზი1/21